Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας, είναι ο κύριος μοχλός υλοποίησης του διαχειριστικού έργου της. Σε αυτό έγκειται η τήρηση των διαδικασιών, η απρόσκοπτη και γρήγορη διευθέτηση -  επεξεργασία των έργων, η επικοινωνία με τους δικαιούχους και τους συνεργάτες της,  με συνέπεια το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών της. Η ομάδα έργου της ΑΝ.ΔΙΑ αποτελείται από έμπειρα στελέχη πλήρους απασχόλησης, τα οποία στο σύνολο τους είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ).
Τα στελέχη της ΑΝ.ΔΙΑ διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών δράσεων και προγραμμάτων χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων, τεχνογνωσία και εξειδίκευση στη χρήση σύγχρονων μηχανογραφικών εργαλείων ηλεκτρονικής υποβολής και αξιολόγησης καθώς και εξειδικευμένων λογισμικών παρακολούθησης που υποστηρίζουν τα έργα και τα προγράμματα που διαχειρίζεται η εταιρεία, ήθος, αποτελεσματικότητα, ευρωστία, κοινωνική – αναπτυξιακή συνείδηση,  ενώ το ίδιο υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών εξασφαλίζεται και στο δίκτυο των εξωτερικών συνεργατών της.
Το στελεχιακό δυναμικό της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας, σε συνδυασμό με την υλικοτεχνική της υποδομή, της επιτρέπει να μπορεί να κατανοεί τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των εμπλεκόμενων μερών, καθώς  και να επιτυγχάνει τη διαρκή ικανοποίηση των απαιτήσεων, τόσο των επενδυτών όσο και των αρμοδίων αρχών, και ως εκ τούτου να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του έργου που έχει αναλάβει.

 

Διευκόλυνση Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Για να αυξήσετε το μέγεθος των κειμένων πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και + (συν), ενώ αντίθετα για να μειώσετε με τα πλήκτρα Ctrl και - (μείον).
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
Με ταυτόχρονο πάτημα Ctrl και 0 (μηδέν), επιστρέψτε στο αρχικό μέγεθος.

  • CTRL+F1: Αρχική
  • CTRL+F2: ΕΠΑΝ Ι
  • CTRL+F3: ΕΠΑΝ ΙΙ
  • CTRL+F6: ΕΠΑΝΕΚ
  • CTRL+F7: Νέα-Ανακοινώσεις
  • CTRL+F8: Εκδηλώσεις
  • CTRL+F9: Επικοινωνία