04.06.2018 _ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Τρίτη, Ιούνιος 5, 2018 - 12:10

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ψηφιακό Άλμα», με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

ΥΠΟΑΝ 3168/531/Α2/04.06.2018

Σύνοψη

Πληροφοριακό Γράφημα

Η δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ μέχρι 50.000 ευρώ.

Έναρξη υποβολών αιτήσεων στο www.ependyseis.gr από τις 11/06/18 μέχρι τις 17/09/2018.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με την δράση μπορείτε να απευθυνθείτε:
• στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8.00 πµ έως τις 5.00 µµ)
• στο τηλέφωνο: 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από τις 8.00 πµ έως τις 7.00 µµ.
• στην ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr
• στην ιστοσελίδα: www.espa.gr
• στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedIn

Συσχετιζόμενη Δράση: