Οι στόχοι μας

ΣΤΟΧΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Η ΑΝ.ΔΙΑ έχει στόχο να αναλαμβάνει έργο προς διαχείριση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, μέσω του ΕΦΕΠΑΕ, και να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Επίσης, μέσω του Δ.Σ. του ΕΦΕΠΑΕ, θέτει τις προτεραιότητές της, προκειμένου να αποκομίσει τα προσδοκώμενα οφέλη. Ο ΕΦΕΠΑΕ, η ΑΝ.ΔΙΑ και οι λοιποί εταίροι συναποφασίζουν, τόσο για το φυσικό όσο και για το οικονομικό αντικείμενο που θα υλοποιήσουν. 

ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ
Το αναπτυξιακό όραμα της ΑΝ.ΔΙΑ είναι να προσφέρει τις βέλτιστες υπηρεσίες διαχείρισης στον ΕΦΕΠΑΕ και να συνδράμει ώστε οι ΜμΕ επιχειρήσεις της χώρας να γίνουν καινοτόμες, εξωστρεφείς και βιώσιμες.