Πολιτική Ποιότητας

Η ΑΝ.ΔΙΑ αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία επιτυχούς συνεργασίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ και προσβλέπει, δεσμεύοντας σε αυτό τη διοίκηση, το προσωπικό και τους συνεργάτες της, στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τον ΕΦΕΠΑΕ, τις Αρμόδιες Αρχές, τους Επενδυτές και το σύνολο των πολιτών και των δυνάμεων της κοινωνίας, με σκοπό την ανταγωνιστικότητα, τη σύγκλιση και την περιφερειακή ανάπτυξη. 
Εγγύηση για την εκπλήρωση των στόχων της ΑΝ.ΔΙΑ είναι η εμπειρία, η τεχνογνωσία, το ήθος, η αποτελεσματικότητα, η ευρωστία, η κοινωνική – αναπτυξιακή συνείδηση και η επιχειρηματικότητα των εταίρων της, της ομάδας έργου, των στελεχών και των συνεργατών της. 
Ως εκ τούτου η ΑΝ.ΔΙΑ έχει προβεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ISO 9001:2015, το οποίο και δεσμεύεται να εφαρμόζει με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας καθώς και τη διαρκή βελτίωση τόσο αυτού του ίδιου του Συστήματος όσο και των λειτουργικών διεργασιών και υπηρεσιών της εταιρείας, σε κάθε επίπεδο και σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων της. 

 

20152015

 

Διευκόλυνση Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Για να αυξήσετε το μέγεθος των κειμένων πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και + (συν), ενώ αντίθετα για να μειώσετε με τα πλήκτρα Ctrl και - (μείον).
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
Με ταυτόχρονο πάτημα Ctrl και 0 (μηδέν), επιστρέψτε στο αρχικό μέγεθος.

  • CTRL+F1: Αρχική
  • CTRL+F2: ΕΠΑΝ Ι
  • CTRL+F3: ΕΠΑΝ ΙΙ
  • CTRL+F6: ΕΠΑΝΕΚ
  • CTRL+F7: Νέα-Ανακοινώσεις
  • CTRL+F8: Εκδηλώσεις
  • CTRL+F9: Επικοινωνία