Ενότητα Δράσης 3

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 05/12/2018_5η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 677.66 KB
PDF icon 12/10/2018_ Έγκριση του Πρακτικού 2/06.09.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων347.79 KB
PDF icon 03/08/2018_4Η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 500.99 KB
PDF icon 03/08/2018_4η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 681.71 KB
PDF icon ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (επί του συνολικού ποσού της δημόσιας δαπάνης λόγω μη συμπερίληψης της ΔΔ δύο ΤΔΠ)_Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξ577.42 KB
PDF icon 30/07/2018_ Έγκριση του Πρακτικού 1/17.07.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων 328.32 KB
PDF icon 01/06/2018_3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ577.42 KB
PDF icon 01/06/2018_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ μ574.07 KB
PDF icon 18/04/2018_2η Απόφαση Απόρριψης444.38 KB
PDF icon 18/04/2018_1η Απόφαση Απόρριψης596.08 KB
PDF icon 26/03/2018_2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων361.9 KB
PDF icon 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων538.68 KB
PDF icon 1η Απόφαση Ένταξης "Επιχειρούμε Έξω"647.97 KB