Ενότητα Δράσης 3

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ & ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ N6NT-0005704 (272/23-01-2024)182.67 KB
PDF icon ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ν6ΝΤ (183/18-01-2024)3.57 MB
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Ν6ΝΤ (17 ΠΡΑΞΕΙΣ) (6874/12-12-2023)285.88 KB
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Ν6ΝΤ_0011247 (5158/07-11-2023)797.95 KB
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Ν6ΝΤ-0000139 (5908/03-11-2023)125.91 KB
PDF icon 12/10/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Ν6ΝΤ-0004862 (4964/22-09-2023)139.63 KB
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (4972/22-09-2023)131.49 KB
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ N6NT-0010210 & N6NT-0011301 (4981/22-09-2023)127.93 KB
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Ν6ΝΤ-0009840 (4980/22-09-2023)128.91 KB
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥΝ6ΝΤ-0004862 (4964/22-09-2023)151.65 KB
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (3417/15-06-2023)233.15 KB
Αρχείο 14-6-2023 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΔ 332.63 KB
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ & ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (2992/26-05-2023)184.21 KB
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Ν6ΝΤ-0012527 (2993/26-05-2023)166.94 KB
Αρχείο 24/05/2024 ΑποφάσεΙς ανάκλησης ένταξης (οικειοθελούς παραίτησης) 303.54 KB
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (2278/26-04-2023)193.21 KB
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Ν6ΝΤ-0005772 (1889/05-04-2023)167.45 KB
PDF icon 14/02/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ167.68 KB
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (6614/25-11-2022)166.45 KB
PDF icon 25/11/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 170.13 KB
PDF icon 18/07/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (4291/18-07-2022)137.83 KB
PDF icon Απόφαση ανάκλησης ΨΑΨΥ7ΛΗ-Ψ87651.04 KB
PDF icon 08/07/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (3997/08-07-2022)171.51 KB
PDF icon 06/07/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (3931/06-07-2022)559.83 KB
PDF icon 08/06/2022 ανάκληση απόφασης ένταξης559.83 KB
PDF icon 26/05/2022 2530/26-5-2022 απόφαση ανάκλησης772.09 KB
PDF icon 06/05/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (2397/06-05-2022)173.34 KB
PDF icon 05/05/2022 Απόφαση Ανάκλησης Απόφασης Ένταξης179.06 KB
PDF icon 24/03/2022 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης και Ανάκτησης 192.73 KB
PDF icon 09/03/2022 8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 2.22 MB
PDF icon 02/03/2022 Απόφαση ανάκλησης628.17 KB
PDF icon 18/02/2022 Αποδοχή κι έγκριση του Πρακτικού Νο 48/02-02-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων 274.82 KB
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (572/07-02-2022)252.47 KB
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (6996/30-12-2021)183.94 KB
PDF icon 22/11/2021 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης 1.64 MB
PDF icon 03/11/2021 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης176.78 KB
PDF icon 03/11/2021 Αποδοχή κι έγκριση του Πρακτικού Νο 47/13-10-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων 288.36 KB
PDF icon 22/09/2021 7η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων2.15 MB
PDF icon 14/06/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 311.7 KB
PDF icon 13/05/2021 ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 549.13 KB
PDF icon 07/04/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 544.37 KB
PDF icon 30/03/2021 Οριστικός Κατάλογος με Βαθμολογική Κατάταξη όλων των Επενδυτικών Σχεδίων και τα μη Επιχορηγούμενα/Απορριφθέντα Επενδυ9.17 MB
PDF icon 11/03/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 231.42 KB
PDF icon 18/02/2021 6η Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 2.08 MB
PDF icon 30/12/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 218.75 KB
PDF icon 09/12/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 220.36 KB
PDF icon 26/11/2020 Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων368.19 KB
PDF icon 13/11/2020_ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 220.3 KB
PDF icon 10/11/2020_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 2.07 MB
PDF icon 30/03/2020_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων570.52 KB
PDF icon 27/03/2020_Ορθή επανάληψη τροποποίησης απόφασης ένταξης534.67 KB
PDF icon 27/03/2020_ Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 535.82 KB
PDF icon 27/03/2020_ Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 834.37 KB
PDF icon 17/03/2020_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 449.63 KB
PDF icon 10/03/2020_Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών Νο 21-29 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων476.82 KB
PDF icon 26/11/2019 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (Περ. Θεσσαλίας) 413.03 KB
PDF icon 12/11/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (Περ. Ιονίων Νή408.69 KB
PDF icon 31/10/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (Περ. Δυτικής Ελλ1.04 MB
PDF icon 24/9/2019 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (Περ. Πελοποννήσου) 415.96 KB
PDF icon 05/09/2019_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης 1.86 MB
PDF icon 19/8/2019 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης (Περ. Αττικής) 427.1 KB
PDF icon 7/8/2019 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης (Περ. Ανατολική Μακεδονία - Θρ466.13 KB
PDF icon 7/8/2019 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης (Περ. Ανατολική Μακεδονία - Θρ466.13 KB
PDF icon 2/8/2019 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης (Περ. Βορείου Αιγαίου) 435.46 KB
PDF icon 1/8/2019 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης (Περ. Ιονίων Νήσων) 390.04 KB
PDF icon 1/8/2019 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης (Περ. Κρήτης) 425.78 KB
PDF icon 10/04/2019_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 5.53 MB
PDF icon ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_11/01/2019_Απορρίψεις Επενδυτικών Σχεδίων2.41 MB
PDF icon 05/04/2019_Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 1.78 MB
PDF icon 11/01/2019_Απορρίψεις Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης1.71 MB
PDF icon 28/12/2018_Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης974.54 KB
PDF icon 24/12/2018_Απόφαση ένταξης Πράξεων712.5 KB
PDF icon 21/12/2018_Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης619.07 KB
Διευκόλυνση Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Για να αυξήσετε το μέγεθος των κειμένων πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και + (συν), ενώ αντίθετα για να μειώσετε με τα πλήκτρα Ctrl και - (μείον).
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
Με ταυτόχρονο πάτημα Ctrl και 0 (μηδέν), επιστρέψτε στο αρχικό μέγεθος.

  • CTRL+F1: Αρχική
  • CTRL+F2: ΕΠΑΝ Ι
  • CTRL+F3: ΕΠΑΝ ΙΙ
  • CTRL+F6: ΕΠΑΝΕΚ
  • CTRL+F7: Νέα-Ανακοινώσεις
  • CTRL+F8: Εκδηλώσεις
  • CTRL+F9: Επικοινωνία