Ενότητα Δράσης 3

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων513.51 KB
Αρχείο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ507.87 KB
PDF icon Απόφαση ανάκλησης ένταξης της πράξης με κωδικό Ν8ΠΕ-0060737287.66 KB
PDF icon Aπόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων (κατόπιν παραίτησης, χωρίς λήψη Δ.Χ.)320.75 KB
PDF icon Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων (κατόπιν παραίτησης, χωρίς λήψη Δ.Χ.)319.84 KB
PDF icon Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξης287.47 KB
PDF icon 1/8/2023 Ανάκληση απόφασης ένταξης 308 KB
PDF icon 27/7/2023 Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων291.7 KB
PDF icon 24/03/2023 απόφασεων ανάκληση ένταξης πράξης (αίτημα οικειοθελούς παραίτησης) 276.06 KB
PDF icon 23/03/2023 απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξης (αίτημα οικειοθελούς παραίτησης) 274.18 KB
PDF icon Aπόφαση ανάκλησης ένταξης πράξης272.56 KB
PDF icon 29/11/2022 Aπόφαση ανάκλησης ένταξης πράξης 276.23 KB
PDF icon Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξης με κωδικό ΠΣΚΕ Ν8ΠΕ-0015578270.17 KB
PDF icon 13/04/2022 Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξης (κατόπιν παραίτησης και χωρίς λήψη Δημόσιας Χρηματοδότησης)174.98 KB
PDF icon Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξης (Ν8ΠΕ-0015409) 183.86 KB
PDF icon 21/03/2022 Aπόφαση ανάκλησης ένταξης πράξης και ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού179.28 KB
PDF icon 04/11/2021 Aπόφαση ανάκλησης ένταξης πράξης277.41 KB
PDF icon 15/07/2021 15η Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 615.95 KB
PDF icon 15/07/2021 17η Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων268.25 KB
PDF icon 23/06/2021 Έγκριση του Πρακτικού Νο 09/02-04-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων252.04 KB
PDF icon 15/04/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ294.51 KB
PDF icon 09/04/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ274.17 KB
PDF icon 19/02/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 294.89 KB
PDF icon 13/01/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ301.16 KB
PDF icon 16/12/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ302.45 KB
PDF icon 18/11/2020_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων676.16 KB
PDF icon 17/11/2020_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 576.85 KB
PDF icon 29/09/2020_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 623.37 KB
PDF icon 10/09/2020_ Έγκριση των Πρακτικών Νο 06/22-07-2020 και Νο 07/23-07-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 464.06 KB
PDF icon 10/07/2020_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 617.86 KB
PDF icon 22/05/2020_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 653.19 KB
PDF icon 22/05/2020_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 598.98 KB
PDF icon 07/04/2020_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 594.38 KB
PDF icon 09/03/2020_ Έγκριση του Πρακτικού Νο 05/03-03-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης 451.45 KB
PDF icon 11/02/2020_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 564.51 KB
PDF icon 28/01/2020_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 574.57 KB
PDF icon 30/12/2019_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης541.8 KB
PDF icon 19/12/2019_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 635.93 KB
PDF icon 12/12/2019_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων545.68 KB
PDF icon 11/12/2019_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 633.81 KB
PDF icon 9/12/2019 Έγκριση του Πρακτικού Νο 04/30-10-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 376.35 KB
PDF icon 08/11/2019_ Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων627.33 KB
PDF icon 30/09/2019_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 519.12 KB
PDF icon 27/09/2019_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 652.38 KB
PDF icon 4/9/2019 Έγκριση του Πρακτικού Νο 3/12-07-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 338.46 KB
PDF icon 04/06/2019_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων358.59 KB
PDF icon 24/05/2019_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 503.56 KB
PDF icon 20/5/2019 Έγκριση του Πρακτικού Νο 2/17-04-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 328.79 KB
PDF icon 12/04/2019_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων375.62 KB
PDF icon 05/04/2019_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης495.33 KB
PDF icon 08/03/2019_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 783.71 KB
PDF icon 07/03/2019_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων625.35 KB
PDF icon 31/01/2019_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων617.56 KB
PDF icon 18/01/2019_Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων446.03 KB
PDF icon 29/11/2018_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων508.71 KB
PDF icon 28/11/2018_Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 987.02 KB
PDF icon 15/10/2018_Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 397.16 KB
PDF icon 12/10/2018_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 743.49 KB
PDF icon 27/08/2018_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων471.86 KB
PDF icon 09/08/2018_Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων381.89 KB
Διευκόλυνση Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Για να αυξήσετε το μέγεθος των κειμένων πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και + (συν), ενώ αντίθετα για να μειώσετε με τα πλήκτρα Ctrl και - (μείον).
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
Με ταυτόχρονο πάτημα Ctrl και 0 (μηδέν), επιστρέψτε στο αρχικό μέγεθος.

  • CTRL+F1: Αρχική
  • CTRL+F2: ΕΠΑΝ Ι
  • CTRL+F3: ΕΠΑΝ ΙΙ
  • CTRL+F6: ΕΠΑΝΕΚ
  • CTRL+F7: Νέα-Ανακοινώσεις
  • CTRL+F8: Εκδηλώσεις
  • CTRL+F9: Επικοινωνία