Ενότητα Δράσης 3

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 23/02/2021 Απόφαση Ανάκλησης 599.95 KB
PDF icon 15/12/2020 Απόφαση Ανάκλησης 587.66 KB
PDF icon 27/07/2020_Ανάκλησης Απόφασης ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 433.66 KB
PDF icon 27/03/2020 Ανάκληση αποφάσεων απόρριψης πράξεων και απόρριψης ενστάσεων επί υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχε466.51 KB
PDF icon 11/02/2020_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 624.69 KB
PDF icon 7η Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων_12/06/20191.75 MB
PDF icon 19.09.2018_Οριστικός Κατάλογος με την Βαθμολογική Κατάταξη όλων των Επενδυτικών Σχεδίων5.46 MB
PDF icon 6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων_14/09/20181.24 MB
Package icon Τροποποιημένος Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίω8.11 MB
PDF icon 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων(09.07.2018)4.28 MB
PDF icon Παράρτημα Ι9.23 MB
PDF icon Παράρτημα ΙI2 MB
PDF icon Παράρτημα ΙII518.19 KB
PDF icon Παράρτημα ΙV8.87 MB
PDF icon Παράρτημα V324.15 KB
PDF icon Απόφαση προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων(25.10.2016)317.57 KB
PDF icon Απόφαση Ένταξης (12.04.2017)1.52 MB
PDF icon Απόφαση Ένταξης (06.07.2017)751.28 KB
PDF icon Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη (10.08.2017)5.84 MB
PDF icon Απόφαση Ένταξης (08.09.2017)3.06 MB
PDF icon Απόφασης ένταξης (23.02.2018)1.06 MB
Διευκόλυνση Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Για να αυξήσετε το μέγεθος των κειμένων πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και + (συν), ενώ αντίθετα για να μειώσετε με τα πλήκτρα Ctrl και - (μείον).
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
Με ταυτόχρονο πάτημα Ctrl και 0 (μηδέν), επιστρέψτε στο αρχικό μέγεθος.

  • CTRL+F1: Αρχική
  • CTRL+F2: ΕΠΑΝ Ι
  • CTRL+F3: ΕΠΑΝ ΙΙ
  • CTRL+F6: ΕΠΑΝΕΚ
  • CTRL+F7: Νέα-Ανακοινώσεις
  • CTRL+F8: Εκδηλώσεις
  • CTRL+F9: Επικοινωνία