Ενότητα Δράσης 3

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 04/03/2021 Αποδοχή και έγκριση των υπ. αριθμ. 11/10.02.2021 και 12/17.02.2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων646.73 KB
PDF icon 23/02/2021 Αποδοχή και έγκριση των υπ. αριθμ. 7/13.01.2021, Νο 8/20.01.2021, 9/27.01.2021 και 10/03.02.2021653.16 KB
PDF icon 26/01/2021 2η Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 1.68 MB
PDF icon 21/01/2021 Αποδοχή και έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 654.81 KB
PDF icon 14/01/2021 11η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων2.94 MB
PDF icon 03/11/2020_Απόφαση Ανάκλησης 553.32 KB
PDF icon 15/10/2020_10η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 2.93 MB
PDF icon 03/09/2020_9η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων2.83 MB
PDF icon 30/06/2020_8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών 2.71 MB
PDF icon 26/05/2020_Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 1.25 MB
PDF icon 20/05/2020_7η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 2.16 MB
PDF icon 17/03/2020_6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 2.05 MB
PDF icon 06/02/2020_5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων1.88 MB
PDF icon 28/01/2020_Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 1.81 MB
PDF icon 14-11-2019_Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων 3.46 MB
PDF icon 15/10/2019_Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη συνολική βαθμολογική κατάταξη των επιχε1.72 MB
PDF icon 14/06/2019_Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογος με τη συνολική βαθμολογική κατάταξη των επιχε2.22 MB
PDF icon 17/04/2019_4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 4.8 MB
PDF icon Νέοι Κατάλογοι επιχειρηματικών σχεδίων του Πρώτου Σταδίου Αξιολόγησης για την 1η, την 2η και την 3η Περίοδο Υποβολών1.17 MB
PDF icon 01/03/2019_3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 1.44 MB
PDF icon 22/11/2018_2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων810.08 KB
PDF icon 14/11/2018_1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 595.2 KB
PDF icon 18/10/2018_Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων_1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ546.46 KB
PDF icon Προσωρινός 3η Περίοδος Υποβολών Πτυχιούχοι Β΄ κύκλος2.35 MB
PDF icon Προσωρινός 2η Περίοδος Υποβολών Πτυχιούχοι Β΄ κύκλος2.12 MB
PDF icon 27-3-2018_Προσωρινός Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης1.69 MB
PDF icon Κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του 1ου Σταδίου Αξιολόγησης για την τρίτη περίοδο υποβολής_13.02.2018.pdf1.47 MB
PDF icon Κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του 1ου Σταδίου Αξιολόγησης για τη δεύτερη περίοδο υποβολής.13.02.2018.pdf857.73 KB
PDF icon Κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του 1ου Σταδίου Αξιολόγησης για την πρώτη περίοδο υποβολής 02.02.2018.pdf936.7 KB
Διευκόλυνση Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Για να αυξήσετε το μέγεθος των κειμένων πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και + (συν), ενώ αντίθετα για να μειώσετε με τα πλήκτρα Ctrl και - (μείον).
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
Με ταυτόχρονο πάτημα Ctrl και 0 (μηδέν), επιστρέψτε στο αρχικό μέγεθος.

  • CTRL+F1: Αρχική
  • CTRL+F2: ΕΠΑΝ Ι
  • CTRL+F3: ΕΠΑΝ ΙΙ
  • CTRL+F6: ΕΠΑΝΕΚ
  • CTRL+F7: Νέα-Ανακοινώσεις
  • CTRL+F8: Εκδηλώσεις
  • CTRL+F9: Επικοινωνία