Πρόταση διευκόλυνσης προμηθευτών και δικαιούχων δράσεων ΕΠΑνΕΚ σχετικά με Βεβαίωση για καινούριο και αμεταχείριστο εξοπλισμό

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Πέμπτη, Νοέμβριος 19, 2020 - 15:45

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε προμηθευτές και δικαιούχους που συμμετέχουν σε δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Οι Προσκλήσεις των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα σχέδια για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, περιλαμβάνουν τον όρο για προσκόμιση βεβαίωσης από την πλευρά του προμηθευτή προς το δικαιούχο κατά την αγορά εξοπλισμού. Σε αυτήν θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός που αγοράζεται είναι καινούριος, αμεταχείριστος, πλήρως εξοφλημένος και δεν παρακρατείται η κυριότητά του.
Σε συνέχεια οδηγίας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, γίνεται αποδεκτή η κάλυψη της  σχετικής απαίτησης των Προσκλήσεων μέσω αυτόματης αναγραφής του σχετικού χωρίου κατά την έκδοση του τιμολογίου.

Ήτοι, η βεβαίωση προμηθευτή για το καινούριο και αμεταχείριστο ουσιαστικά μπορεί να «ενσωματωθεί» στην έκδοση του τιμολογίου, εξυπηρετώντας έτσι τη δεδομένη ανάγκη των πελατών.

Η εν λόγω οδηγία αποφορτίζει αισθητά τις επιχειρήσεις – προμηθευτές και διευκολύνει τους δικαιούχους, καλύπτοντας παράλληλα και την τυπική απαίτηση των Προσκλήσεων.

Η υιοθέτηση της πρακτικής αυτής από όλες τις προμηθεύτριες εταιρείες, εφόσον φυσικά τις εξυπηρετεί, γίνεται αποδεκτή από πλευράς μας.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι η εν λόγω δυνατότητα συμβάλει στην αποφυγή διασποράς του covid-19, καθώς θα αποφευχθούν πολλές εκ των υστέρων επισκέψεις δικαιούχων σε προμηθευτές για την εξασφάλιση βεβαιώσεων.

Διευκόλυνση Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Για να αυξήσετε το μέγεθος των κειμένων πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και + (συν), ενώ αντίθετα για να μειώσετε με τα πλήκτρα Ctrl και - (μείον).
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
Με ταυτόχρονο πάτημα Ctrl και 0 (μηδέν), επιστρέψτε στο αρχικό μέγεθος.

  • CTRL+F1: Αρχική
  • CTRL+F2: ΕΠΑΝ Ι
  • CTRL+F3: ΕΠΑΝ ΙΙ
  • CTRL+F6: ΕΠΑΝΕΚ
  • CTRL+F7: Νέα-Ανακοινώσεις
  • CTRL+F8: Εκδηλώσεις
  • CTRL+F9: Επικοινωνία