Νέα - Ανακοινώσεις

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις απο την Αναπτυξιακη Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας

08/06/2018_Προσωρινός κατάλογος και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος»Τρίτη (3η) Περίοδος Υποβολών

05/06/2018_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΜΜΕ"

Υπενθυμίζεται στους Δικαιούχους της δράσης  «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ότι στο πλαίσιο της οριστικής ένταξης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, θα πρέπει να τηρείται η ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων δημοσιότητας.

Ειδικότερα:

κατά την υλοποίηση της Πράξης, ο Δικαιούχος ενημερώνει υποχρεωτικά το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Νέα - Ανακοινώσεις