Προσθήκη ΑρχικήςΠροσθήκη ΤρέχουσαςΜοιράσου τη ΣελίδαEmail την Σελίδα
Back to Top
ΕΣΠΑ 2007-2013
Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
ΕΠΑΝ ΙΙ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
StartupGreece.gov.gr | Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά

 

prokiriksis


bannerepanek5b

eu in my region 1

ΕΥΔ ΕΠΑΕ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε
Περιφερεια Στερεάς Ελλάδας
Επιμελητήριο Βοιωτίας
Επιμελητήριο Ευβοίας
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Επιμελητήριο Φωκίδας

epimelitirio eyritanias

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Τελευταία Νέα | Ανακοινώσεις

Βρίσκεστε εδώ : Αρχική | Ενημέρωση | Νέα - Ανακοινώσεις | Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020
Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 Εκτύπωση E-mail

Η ΑΝ.ΔΙΑ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ανακοινώνει ότι, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΣΠΑ και Τ.Σ. κα. Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε την Τετάρτη 12/4/2017 την 1η απόφαση οριστικής ένταξης των Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων των Δικαιούχων στο πλαίσιο της Δράσης '' Ενίσχυσης της Αυταπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης'' του ΕΠΑνΕΚ, του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει την οριστική ένταξη εξακοσίων ενενήντα εννέα (699) επιχειρηματικών σχεδίων ισάριθμων δικαιούχων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 17.686.632,60 € και δημόσια δαπάνη 17.686.632,60 €.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της.

Η ΑΝ.ΔΙΑ, όπως και οι εταίροι του ΕΦΕΠΑΕ στο σύνολό τους, θα ενημερώσουν ηλεκτρονικά τους δικαιούχους τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Επίσης, στο αμέσως προσεχές διάστημα θα εκδοθούν και οι υπόλοιπες αποφάσεις ένταξης και απόρριψης

 

Απόφαση