Προσθήκη ΑρχικήςΠροσθήκη ΤρέχουσαςΜοιράσου τη ΣελίδαEmail την Σελίδα
Back to Top
ΕΣΠΑ 2007-2013
Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
ΕΠΑΝ ΙΙ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
StartupGreece.gov.gr | Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά

prokiriksis


A webbaner


bannerepanek5b

eu in my region 1

ΕΥΔ ΕΠΑΕ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε
Περιφερεια Στερεάς Ελλάδας
Επιμελητήριο Βοιωτίας
Επιμελητήριο Ευβοίας
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Επιμελητήριο Φωκίδας

epimelitirio eyritanias

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Τελευταία Νέα | Ανακοινώσεις

Προκηρύξεις

Β΄ κύκλος_ Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-B’ Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Πατήστε εδώ

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Πατήστε εδώ Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το πρόγραμμα των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)

Πατήστε εδώ

  Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Πατήστε εδώ«Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και  Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Πατήστε εδώ8/9/2017«Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Τροποποίηση» με Κωδικό ΟΠΣ 1385 , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Πατήστε εδώ


7/7/2017 - Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" Α Κύκλος

Πατήστε εδώ 

06/06/2017_6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Πατήστε εδώ12/04/2017_Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Πατήστε εδώ21/12/2016

5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Πατήστε εδώ29/11/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ''

Δείτε εδώ την απόφαση14/11/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Υλικό


26/10/2016

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης


Δείτε εδώ την απόφαση

 

Παραρτήματα με τους προσωρινούς καταλόγους δυνητικών δικαιούχων

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα V

 

Περιγραφή της δράσης

 


Πατήστε εδώ


FAQ's

Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

Δείτε εδώ την απόφαση

 Πατήστε εδώ


Παράρτημα με επιλέξιμους ΚΑΔ

Πατήστε εδώ


4η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

Πατήστε εδώ

3η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

Πατήστε εδώ

2η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

Πατήστε εδώ

1η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

Πατήστε εδώ

Υπόδειγμα εντύπου υποβολής

Πατήστε εδώ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και παραρτήματα

Πατήστε εδώ

 

  Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

8-9-2017Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» με Κωδικό ΟΠΣ Α/Α 1337, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Πατήστε εδώ14-07-2017_4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Πατήστε εδώ


Απόφαση Προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Πατήστε εδώ

Δικαιολογητικά ένταξης

Πατήστε εδώ

Περιγραφή της δράσης

Πατήστε εδώ

FAQ's

 Πατήστε εδώ

23/6/2016 - Απόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Πατήστε εδώ

1η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

Πατήστε εδώ

Υπόδειγμα εντύπου υποβολής

Πατήστε εδώ

Παράρτημα με επιλέξιμους ΚΑΔ

Πατήστε εδώ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και παραρτήματα

Πατήστε εδώ

  Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

26-07-2017_Ενημερωτικό υλικό δικαιολογητικών ένταξης/υποβολής

Ενημερωτικό σημείωμα οδηγιών

ΥΔ_Α_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_VII

ΥΔ_Β_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_VII

ΥΔ_ΜΜΕ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_VII


10_07_2017_Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δείτε εδώ την απόφαση προσωρινού καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση.03-04-2017 Ανάρτηση Πινάκων Βαθμολογικής Κατάταξης για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοινώνει τους Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης , ανά Περιφέρεια,  των επενδυτικών σχεδίων με τους αιτούμενους προϋπολογισμούς χρηματοδότησης, για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».  Οι Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης ανακοινώνονται με τη ρητή επιφύλαξη της αξιολόγησης του προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων και περιέχουν μόνο τα αποτελέσματα του ελέγχου της τήρησης των τυπικών προϋποθέσεών τους. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση του αιτούμενου προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπανών τους, η οποία θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων.

Η βαθμολογική κατάταξη διενεργήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει, μετά την υπ΄ αριθμ. 1627/564/A2/29-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΥΤΩ465ΧΙ8-ΚΤΡ) τροποποίηση.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Πληροφόρησης Κοινού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ στο τηλέφωνο 801 11 36300(http://www.antagonistikotita.gr/epanek & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

Αρχείο

 


06-07-2017 Απόφαση Τροποποίησης

Πατήστε εδώ

31-05-2017 Απόφαση Τροποποίησης

Πατήστε εδώ

29-03-2017 Απόφαση Τροποποίησης

Πατήστε εδώ25/11/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ''ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ''

Πατήστε εδώΠεριγραφή της δράσης

Πατήστε εδώ

FAQ's

 Πατήστε εδώ

Υπόδειγμα εντύπου υποβολής

Πατήστε εδώ

Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης ευθύνης υποβολής προτάσεων

Πατήστε εδώ

Παράρτημα με επιλέξιμους ΚΑΔ

Πατήστε εδώ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και παραρτήματα

Πατήστε εδώ

  Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

12/09/2017_Ενημερωτικό υλικό δικαιολογητικών ένταξης/υποβολής

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Α (Παράρτημα VII)

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Β (Παράρτημα VII)

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για την ιδιότητα των ΜΜΕ (Παράρτημα VII)


Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Πατήστε εδώ 

Περιγραφή της δράσης

Πατήστε εδώ


FAQ's_31-5-2016

Πατήστε εδώ

FAQ's

 Πατήστε εδώ


 

 
5η τροποποίηση τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Πατήστε εδώ

4η τροποποίηση (ορθή επανάληψη) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Πατήστε εδώ

4η τροποποίηση τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Πατήστε εδώ

 3η τροποποίηση τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Πατήστε εδώ

2η τροποποίηση τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Πατήστε εδώ

1η Τροποποίηση τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Πατήστε εδώ

 

 


Υπόδειγμα εντύπου υποβολής

Πατήστε εδώ

Παράρτημα με επιλέξιμους ΚΑΔ

Πατήστε εδώ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και παραρτήματα

Πατήστε εδώ

  Ερωτήσεις - Διευκρινήσεις