Προσθήκη ΑρχικήςΠροσθήκη ΤρέχουσαςΜοιράσου τη ΣελίδαEmail την Σελίδα
Back to Top
ΕΣΠΑ 2007-2013
Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
ΕΠΑΝ ΙΙ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
StartupGreece.gov.gr | Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά

 

prokiriksis


bannerepanek5b

eu in my region 1

ΕΥΔ ΕΠΑΕ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε
Περιφερεια Στερεάς Ελλάδας
Επιμελητήριο Βοιωτίας
Επιμελητήριο Ευβοίας
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Επιμελητήριο Φωκίδας

epimelitirio eyritanias

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Τελευταία Νέα | Ανακοινώσεις

Βρίσκεστε εδώ : Αρχική | ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών"
"Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα" Εκτύπωση E-mail

  Δράση 

neo08_10_2015_Πινακίδα_Δημοσιότητας

Προδιαγραφές σηματοδότησης έργωνΕκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/4/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/5/2013
Δημόσια δαπάνη: 10.000.000,00 ευρώΠερίληψη
Το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από την δημιουργία οικονομιών κλίμακας για τις Επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε περιοχές ΒΕ.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, του άρθρου 75 του Νόμου 3982/2011.

  Επιλέξιμες Επιχειρήσεις 


Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών) καθώς και οι Ατομικές Επιχειρήσεις με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ.(NACE-αναθεώρηση 2 όπως ισχύει), που περιλαμβάνονται στον πίνακα επιλέξιμων δραστηριοτήτων, όπως αυτοί προκύπτουν από τη Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου που εκδίδει η αρμόδια Δ.Ο.Υ. με αιτία μεταβολής «Αντιστοίχιση ΚΑΔ μέσω TAXISNET» για τις Εταιρικές Επιχειρήσεις και Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία που εκδίδει η αρμόδια Δ.Ο.Υ. με αιτία μεταβολής «Αντιστοίχιση ΚΑΔ μέσω TAXISNET» για τις Ατομικές Επιχειρήσεις.
Δεν αποκλείονται επίσης οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μετατροπή, μεταβίβαση, απορρόφηση ή συγχώνευση, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, ακόμα και στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα μετά την 1.1.2009. Για τον έλεγχο των παραπάνω ενεργειών είναι απαραίτητη η προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη συνέχεια του φορέα της επένδυσης (αρχικό και τροποποιημένα καταστατικά επιχείρησης, δημοσίευση ΦΕΚ, βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας και βεβαίωση μεταβολών – όπου υπάρχει- από την οικεία Δ.Ο.Υ.) και ότι ο νέος φορέας προήλθε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιο οδηγία.

  Οδηγός Προγράμματος - Σχ. Έγγραφα 

ΝΕΟ_08.07.2015_ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αρχείο08.01.2015_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 24/04/2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΤΥΠΑ

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

3. ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

4. ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

5. ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

6. ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

7. ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

8. ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

9. ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΔΡΑΣ

10. ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ

11. ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 25%-50%-75%

α) Αίτηση επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών 25%-50%-75%

β) Έντυπο αίτησης λήψης δημόσιας χρηματοδότησης δικαιούχου

γ) Δικαιολογητικά λήψης δημόσιας χρηματοδότησης

δ) Ενημερωτικό σημείωμα

ε) Υπεύθυνη Δήλωση de minimis

Έντυπο Υποβολής Αντιρρήσεων
16/4/2014

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ20/3/2014

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΕΠΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ24/12/2013

Αποδοχή Πρακτικών Νο 5/10-12-2013, Νο 6/11-12-2013και Νο 7/12-12-2013 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, ένταξη έργων και έγκριση χρηματοδότησης των έργων του Προγράμματος.

Απόφαση Ένταξης
Οι φυσικοί φάκελοι των προτάσεων για το Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα», λόγω της αργίας της Πέμπτης 15 Αυγούστου 2013, μπορούν να υποβληθούν στους Φορείς που προβλέπεται έως και την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013 (περισσότερα εδώ)

adobeΥ Α τροποποίησης και παράτασης υποβολής προτάσεων


wordΑπόφαση Έγκρισης Παράτασης

adobeΑπόφαση Έγκρισης Πρόσκλησης

wordΟδηγός Προγράμματος

winzipΠαραρτήματα

wordΠαράρτημα IV-Μη επιλέξιμες δραστηριότητες

excel

Περιοχές ΟΠΑΑΧ

adobeΦΕΚ Εκχώρησης

adobeΑπόφαση Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων

adobeΦΕΚ Μετεγκατάστασης

adobeΚΥΑ 3137-191-Φ 15-2012

adobeΝ 3325-2005

adobeΝ 3982-2011

adobeΤελική Απόφαση Έγκρισης-Προκήρυξης

adobeΑρμόδιοι Πληροφόρησης ανά Περιφέρεια

  Εκδηλώσεις - Δελτία Τύπου