Προσθήκη ΑρχικήςΠροσθήκη ΤρέχουσαςΜοιράσου τη ΣελίδαEmail την Σελίδα
Back to Top
ΕΣΠΑ 2007-2013
Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
ΕΠΑΝ ΙΙ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
StartupGreece.gov.gr | Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά

 

prokiriksis


bannerepanek5b

eu in my region 1

ΕΥΔ ΕΠΑΕ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε
Περιφερεια Στερεάς Ελλάδας
Επιμελητήριο Βοιωτίας
Επιμελητήριο Ευβοίας
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Επιμελητήριο Φωκίδας

epimelitirio eyritanias

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Τελευταία Νέα | Ανακοινώσεις

Βρίσκεστε εδώ : Αρχική | ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | "Εναλλακτικός Τουρισμός"
"Εναλλακτικός Τουρισμός"

  Δράση 

neo_08_10_2015_Πινακίδα_Δημοσιότητας

Προδιαγραφές Σηματοδότησης

wordΔελτίου Τύπου Αποτελεσμάτων του Προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός"

ENALLAKTIKOS-TOURISMOS-entypo-small

 10/01/2012

Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη " Εναλλακτικός Τουρισμός" του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" 2007-2013 ( Ε.Π.Α.Ε.)

                                    

Τελευταία Ημέρα Υποβολής: 31/1/2012

Δημόσια Δαπάνη: 20.000.000,00€

Ποσοστό Επιχορήγησης: 50%

Ο «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

 • Αθλητικός τουρισμός αναψυχής (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, rafting, χιονοδρομικό σκι).
 • Θαλάσσιος τουρισμός(π.χ. κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια, ιστιοπλοΐα, yachting-motorboat-sailingboat κ.ά.).
 • Τουρισμός υπαίθρου (π.χ φυσιολατρικός, παρατήρησης, περιπατητικός, περιηγητικός τουρισμός )
 • Γαστρονομικός τουρισμός (π.χ. ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας μιας συγκεκριμένης περιοχής).
 • Τουρισμός υγείας και ευεξίας (π.χ. συνδυασμός διακοπών με υπηρεσίες πρόληψης – διατήρησης και βελτίωση της υγείας).

Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:

 • Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.
 • Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:

 • Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του παρόντος Οδηγού (Εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.)
 • Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 • Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010

Eξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, οι επιχειρήσεις ΟΤΑ καθώς και οι θυγατρικές τους.

 

Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της Πράξης Εναλλακτικός Τουρισμός και προέρχεται από Δημόσια Δαπάνη σε € 20.000.000 στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.

Περιφερειακή κατανομή:

 • 13.645.616 € από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
 • 1.618.456 € από το ΠΕΠ Αττικής
 • 938.490 € από το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)
 • 930.498 € από το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία)
 • 1.789.031 € από το ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα)
 • 1.077.909 € από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο)

 

Δημόσια Χρηματοδότηση

Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 50%. 

 

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων     

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 10.000 € και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000 €.

 

  Επιλέξιμες Επιχειρήσεις 

Όροι και προϋποθέσεις

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η επιχείρηση δραστηριοποιείται  στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους κλάδους (Κ.Α.Δ.) που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους, κάνοντας έναρξη νέου επιλέξιμου Κ.Α.Δ.( Η έναρξη έχει γίνει από την 01.01.2010 και μετά ).

 • Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης επαγγέλματος.
 • Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1/1/2010.

Στις περιπτώσεις συνεργασίας η προϋπόθεση αυτή ισχύει μόνο για τον Leader. Οι λοιποί συνεργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν έναρξη δραστηριότητας πριν την ημερομηνία προκήρυξης.Επίσης δεν αποκλείονται οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση, απορρόφηση, συγχώνευση ή τυχόν μετατροπές τους, ακόμα και στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα μετά την 01.01.2010. 

 • Η επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα DeMinimis οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
 • Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
 • Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με το παράρτημα 5 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης.
 • Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος ( 2010 ).
 • Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναλύονται στον παρόντα οδηγό.

Εξαιρούνται οι  επιχειρήσεις των  Κ.Α.Δ. 55 και 79  οι οποίες δύναται να υποβάλουν περισσότερα του ενός επενδυτικά σχέδια με την προϋπόθεση ότι το  κάθε σχέδιο αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό ΕΣΛ. Η παραπάνω δυνατότητα δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν πρόταση με την μορφή Συνεργασίας.
Σε περίπτωση υποβολής από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσότερων της μίας προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης, είτε μεμονωμένα, είτε διά της συμμετοχής της σε συνεργατικό εταιρικό σχήμα, απορρίπτονται εξ΄ολοκλήρου όλες οι προτάσεις στις οποίες συμμετέχει και αποκλείεται η εκ νέου δυνατότητα υποβολής πρότασης.

 • Η επιχείρηση δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της Υπουργικής Απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στην Πράξη.

Τι χρηματοδοτείται

 • Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού
 • Κτιριακά - Διαμόρφωση χώρων - Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις
 • Προβολή - Προώθηση
 • Υπηρεσίες Συμβούλων
 • Άλλες δαπάνες


  Οδηγός Προγράμματος - Σχ. Έγγραφα 

Εξωσυστημικό έντυπο Ολοκλήρωσης

03.02.2016 Εξωσυστημικό έντυπο αιτήματος Τελικής επαλήθευσης – πιστοποίησης, για τα έργα που έως και δύο μήνες μετά την τυπική ημερομηνία λήξης του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» δεν έχουν ενημερωθεί για τα αποτελέσματα αξιολόγησης αιτημάτων τροποποίησης ΦΟΑ και Ενδιάμεσων Επαληθεύσεων.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΕΚΤΟΣ ΠΣΚΕΤροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126/14.02.2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 445/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

26.08.2015 Τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής στο κεφαλαίο 5.1, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων την 31/12/2015 και διαγραφή του κεφαλαίου 5.4.

Υποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης μέχρι δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Απόφαση

ΦΕΚ_ΠαράτασηςΤροποποίηση της υπ’αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126/14.02.2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίησης - Συμπλήρωσης Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»

08.01.2015 Τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής στο κεφαλαίο 5.1, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων τη 30/06/2015 και διαγραφή του κεφαλαίου 5.4.

Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΦΕΚ ΠαράτασηςΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

07.03.2014 Χρήσιμες Οδηγίες Υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, Αιτημάτων Τροποποίησης, Ενδιάμεσης και Τελικής Πληρωμής (Ολοκλήρωση έργου)

Τροποποιημένος Οδηγός Υλοποίησης

ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

07.03.2014 Έντυπο Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Δαπανών για την εξωσυστημική διαδικασία των έργων της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Δαπανών εκτός ΠΣΚΕ28.02.2014

ΚΥΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

ΥΑ Τροποποίηση-Συμπλήρωση του Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισμός"

ΦΕΚ Τροποποίησης Οδηγού Εφαρμογής "Εναλλακτικού Τουρισμού"ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

09.09.2013 Λήψη Προκαταβολής στα Πλαίσια Υλοποίησης του έργου στην δράση Εναλλακτικός Τουρισμός

Χρήσιμες Οδηγίες Λήψης Προκαταβολής

Δικαιολογητικά για τη Λήψη Προκαταβολής

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

Νέο 08.10.2014 Αθεώρητο Τιμολόγιο Επιχορηγήσεων

Υπεύθυνη Δήλωση de minimis

Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων

Υπεύθυνη Δήλωση Εταιρικού Λογαριασμού


Έντυπο Υποβολής ΑντιρρήσεωνΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Χρήσιμες Οδηγίες Υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, Αιτημάτων Τροποποίησης και Ελέγχου (Ολοκλήρωση έργου) του Προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός"

 

  ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ_Αιτήματα Ελέγχου_ Αιτήματα ΤροποποίησηςΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

17.07.2013 Έντυπο αιτήματος επαλήθευσης-Πιστοποίησης Δαπανών (Ολοκλήρωση) για τους δικαιούχους της Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισμός"

Αίτημα Ελέγχου ΕξωσυστημικάΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

24.05.2013 Οδηγίες Συμπλήρωσης & Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης για την εξωσυστημική διαδικασία των Αιτημάτων Τροποποίησης για τους δικαιούχους της Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισμός".

Αίτημα αλλαγής νομικής μορφής/επωνυμίας

Αίτημα αλλαγής έδρας

Αίτημα αλλαγής μετοχικής εταιρικής σύνθεσης

Αίτημα αλλαγής νομίμου εκπροσώπου

Αίτημα αλλαγής προμηθευτή

Αίτημα αλλαγής τόπου υλοποίησης

Αίτημα αλλαγής υπευθύνου έργου

Αίτημα αλλαγής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Αίτημα απένταξης

Αίτημα παράτασης


ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

24.05.2013 Εκδόθηκαν οι Ειδικές Αποφάσεις Ένταξης, το τεχνικό παράρτημα και οι ειδικοί όροι για κάθε έργο ξεχωριστά.

ΥΔ Αποδοχής Όρων Υπαγωγής

ΥΔ Εταιρικού Λογαριασμού
wordΥπεύθυνη Δήλωση Λήψης Προκαταβολής


adobe

Υπουργική απόφαση έγκρισης και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στην πράξη εναλλακτικός Τουρισμός
word  ΚΥΑ Νέας Προκήρυξης (10-1-2012 )


winzipΤροποποιημένος Οδηγός ( 10-01-2012 )


winzipΠαραρτήματα ( 10-01-2012)


word  Έντυπο Υποβολής ( 10-01-2012 )


adobe ΝΕΟ ΦΕΚ Εναλλακτικού Τουρισμού


wordΕπιλέξιμοι ΚΑΔ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


weblinkΑνακοίνωση - Παράταση- Τροποποίηση


wordΟδηγός Προγράμματος Εναλλακτικού Τουρισμού


winzipΠαραρτήματα


wordΕπιλέξιμοι ΚΑΔ Εναλλακτικού Τουρισμού


wordΚοινή Υπουργική Απόφαση


adobeΦΕΚ2037_130911 Εναλλακτικός Τουρισμός


word Σημεία Προβολής Προγράμματος και  Υποβολής  Προτάσεων


winzipΠροδημοσίευση

  Εκδηλώσεις - Δελτία Τύπου

Η    ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας    σε συνεργασία με την  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας , το Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας και το ΕΒΕ Βοιωτίας, διοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος:

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΄΄ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΄΄ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 19:00, στην Αράχωβα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Αράχωβας ( Παλιό Δημοτικό Σχολείο). 

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


Η ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και το Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων διοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος:

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΄΄ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΄΄ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, στα Ψαχνά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων.

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


Η ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, το Δήμο Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας διοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος:

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΄΄ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΄΄ του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00, στα Καμένα Βούρλα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου Galini.

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


Η Αναπτυξιακή Διαχειριστική (ΑΝ. ΔΙΑ) Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και τον Δήμο Αγράφων, διοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση από τους επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής, των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013:

«Εναλλακτικός Τουρισμός», που αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε μορφή τουρισμού (αθλητικός, πολιτιστικός, θαλάσσιος, γαστρονομικός, υγείας κι ευεξίας κ.α.). Το πρόγραμμα βρίσκεται σε προδημοσίευση.

 Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν και τα κάτωθι προγράμματα:

1.«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»,

2.«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Αυγούστου και ώρα 19:00, στην Παλαιοκατούνα Ευρυτανίας, στην αίθουσα Δημοτικού Σχολείου.

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο ΤύπουΗ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας , σε συνεργασία με την ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας, διοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων:

1) «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», που αφορά επενδύσεις οι οποίες επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή τεχνογνωσία σε επιχειρηματική καινοτομία,

2) «Εναλλακτικός Τουρισμός», που αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε μορφή τουρισμού (αθλητικός, πολιτιστικός, θαλάσσιος, γαστρονομικός, υγείας κι ευεξίας κ.α.). Το πρόγραμμα βρίσκεται σε προδημοσίευση.

3) «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» που αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη). Το πρόγραμμα βρισκόταν σε Δημόσια Διαβούλευση έως 17/6/2011.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιουλίου και ώρα 19:30, στο Καρπενήσι, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Ν. Τσιαμπούλα .

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας , το Επιμελητήριο Φθιώτιδας και το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας, διοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων:

1.«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», που αφορά επενδύσεις οι οποίες επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή τεχνογνωσία σε επιχειρηματική καινοτομία,

2.«Εναλλακτικός Τουρισμός», που αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε μορφή τουρισμού (αθλητικός, πολιτιστικός, θαλάσσιος, γαστρονομικός, υγείας κι ευεξίας κ.α.). Το πρόγραμμα βρίσκεται σε προδημοσίευση.

3.«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» που αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη). Το πρόγραμμα βρισκόταν σε Δημόσια Διαβούλευση έως 17/6/2011.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Ιουλίου και ώρα 19:30, στη Λαμία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕ Φθιώτιδος, Όθωνος 1.

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας ,το Επιμελητήριο Βοιωτίας και το πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας, διοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων:

1)      «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», που αφορά επενδύσεις οι οποίες επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή τεχνογνωσία σε επιχειρηματική καινοτομία,

2)      «Εναλλακτικός Τουρισμός», που αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε μορφή τουρισμού (αθλητικός, πολιτιστικός, θαλάσσιος, γαστρονομικός, υγείας κι ευεξίας κ.α.). Το πρόγραμμα βρίσκεται σε προδημοσίευση.

3)      «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» που αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη). Το πρόγραμμα βρισκόταν σε  Δημόσια Διαβούλευση έως 17/6/2011.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Ιουλίου και ώρα 19:30, στη Λιβαδειά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕ Βοιωτίας, Π. Κουτσοπετάλου 1.

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας ,το Επιμελητήριο Ευβοίας και το πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας, διοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων:

1.«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», που αφορά επενδύσεις οι οποίες επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή τεχνογνωσία σε επιχειρηματική καινοτομία,

2.«Εναλλακτικός Τουρισμός», που αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε μορφή τουρισμού (αθλητικός, πολιτιστικός, θαλάσσιος, γαστρονομικός, υγείας κι ευεξίας κ.α.). Το πρόγραμμα βρίσκεται σε προδημοσίευση.

3.«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» που αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη). Το πρόγραμμα βρισκόταν σε Δημόσια Διαβούλευση έως 17/6/2011.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Ιουλίου και ώρα 19:30, στη Χαλκίδα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕ Ευβοίας, Βενιζέλου 12.

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Καρύστου σε συνεργασία με την ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 6/7/2011 και ώρα 19:30 στο Γιοκάλειο Ίδρυμα στην ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων:

 1. «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», που αφορά επενδύσεις οι οποίες επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή τεχνογνωσία σε επιχειρηματική καινοτομία,
 2. «Εναλλακτικός Τουρισμός», που αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε μορφή τουρισμού (αθλητικός, πολιτιστικός, θαλάσσιος, γαστρονομικός, υγείας κι ευεξίας κ.α.) &
 3. «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» που αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) .

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας σε συνεργασία με την ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας, διοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων:

1)      «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», που αφορά επενδύσεις οι οποίες επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή τεχνογνωσία σε επιχειρηματική καινοτομία,

2)      «Εναλλακτικός Τουρισμός», που αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε μορφή τουρισμού (αθλητικός, πολιτιστικός, θαλάσσιος, γαστρονομικός, υγείας κι ευεξίας κ.α.). Το πρόγραμμα βρίσκεται σε προδημοσίευση.

3)      «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» που αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη). Το πρόγραμμα βρίσκεται σε Δημόσια Διαβούλευση.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου και ώρα 19:00, στην Άμφισσα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών (Πλατεία Κεχαγιά).

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου