Προσθήκη ΑρχικήςΠροσθήκη ΤρέχουσαςΜοιράσου τη ΣελίδαEmail την Σελίδα
Back to Top
ΕΣΠΑ 2007-2013
Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
ΕΠΑΝ ΙΙ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
StartupGreece.gov.gr | Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά

 

prokiriksis


bannerepanek5b

eu in my region 1

ΕΥΔ ΕΠΑΕ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε
Περιφερεια Στερεάς Ελλάδας
Επιμελητήριο Βοιωτίας
Επιμελητήριο Ευβοίας
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Επιμελητήριο Φωκίδας

epimelitirio eyritanias

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Τελευταία Νέα | Ανακοινώσεις

Βρίσκεστε εδώ : Αρχική
"Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών"

  Δράση 

08_07_2015_Απόφαση Απόρριψης Αιτημάτων Θεραπείας για Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα

Αρχείο23_06_2015-ΠΕΠ - ΜΜΕ - Αποφάσεις Τροποποίησης Ένταξης για τις Περιφέρειες  Θεσσαλίας, ΑΜΘ & Κ. Μακεδονίας

Απόφαση20_05_2015_Απένταξη ενταγμένου έργου από το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΑρχείοΤροποποίηση της με Α.Π. 7741/4310/Α2/03.07.2014 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Διαπίστωση μη πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7781/1997/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για δυνητικά εντασσόμενα έργα».

Στερεά Ελλάδα Απόφαση Δυνητικά μετά από ΈνστασηΕπαναξιολόγηση Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών»Απόφαση διαπίστωσης Μη Πλήρωσης Όρων για Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα, για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας_03_07_2014Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας, για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας_25_06_2014Τροποποίηση Απόφασης_27_03_2014 Διαπίστωσης Πλήρωσης Όρων για τους Δυνητικά Διακιούχους τη Στερεά Ελλάδα

Τροποποίηση Απόφασης_13_05_2014 Διαπίστωσης Πλήρωσης Όρων για τη Στερεά Ελλάδα

Τροποποίση Απόφασης_15_04_2014_Διαπίστωσης Πλήρωσης Όρων_για τη Στερεά ΕλλάδαΥπουργική Απόφαση Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ" για τη Στερεά Ελλάδα 30_06_2014

Υπουργική Απόφαση Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ" για τη Στερεά Ελλάδα 03_06_2014

Υπουργική Αποφαση Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ" για τη Στερεά Ελλάδα_13_5_2014

Υπουργική Απόφαση Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ" για τη Στερεά Ελλάδα_15_04_2014

Υπουργική Απόφαση Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ" για τη Στερεά Ελλάδα_27_03_2014

Υπουργική Απόφαση Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ" για τη Στερεά Ελλάδα_26_02_2014 

Αποτελέσματα προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ" για τη Στερεά ΕλλάδαΠροκήρυξη Προγράμματος: 11/01/2013
Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής: 25/02/2013
Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής: 16/05/2013

Έναρξη Επιλεξιμότητας δαπανών (Στερεά Ελλάδα): Η ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος

Καθεστώς Ενίσχυσης (Στερεά Ελλάδα): Κανονισμός ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)


Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 456,0 εκ. ευρώ

Δημόσια Δαπάνη για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας: 18.000.000,00€

 

   Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), τον Ενδιάμεσο Φορέα του ΕΠΑΕ (ΕΦΕΠΑΕ) και τις Περιφέρειες της χώρας.

 

   Με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ (ΕΣΠΑ 2007-2013), Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Αττικής.

Ειδικότερα, οι Περιφέρειες συμβάλλουν στην:

 • Εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας επιχειρήσεων (καθεστώς ενίσχυσης, ποσοστά Δημόσιας Χρηματοδότησης, επιλέξιμοι ΚΑΔ κτλ.), και συνεπώς στον καθορισμό του ουσιαστικού περιεχομένου του Προγράμματος, στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αύξηση της εξωστρέφειάς τους και εισαγωγής της καινοτομίας.
 • Στελέχωση των επιτροπών αξιολόγησης  (πρόεδρος και πλειοψηφία μελών) και συνεπώς : α) στην εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης και β) στην επιλογή των προς χρηματοδότηση προτάσεων
 • Στελέχωση των επιτροπών παρακολούθησης μετά την ένταξη και συνεπώς στον έλεγχο επί ζητημάτων τροποποίησης των σχεδίων, επιλεξιμότητας επενδυτικών μεταβολών, παραλαβής ολοκληρωμένων έργων κ.τ.λ.

Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ο ΕΦΕΠΑΕ ενεργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις εκχώρησης και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ (Δ/Δ σε €)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ & ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ/Δ σε €)

Υφιστάμενες επιχειρήσεις

Νέες - υπό σύσταση
επιχειρήσεις

Στερεά Ελλάδα

18.000.000,00

70%

30%

   Η κατανομή του διαθέσιμου Προϋπολογισμού (Δ/Δ  σε €) για την  Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και ανά Θεματική Ενότητα για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι η ακόλουθη:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Δ/Δ σε €)

Μεταποίηση (€)

Τουρισμός (€)

Εμπόριο - Υπηρεσίες (€)

Στερεά Ελλάδα

12.600.000,00

5.040.000,00

2.520.000,00

5.040.000,00

   Η κατανομή του διαθέσιμου Προϋπολογισμού (Δ/Δ  σε €) για την  Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας για τις νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις είναι η ακόλουθη και αφορά στο σύνολο των Θεματικών Ενοτήτων:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Δ/Δ σε €)
 (για τις νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις)

Στερεά Ελλάδα

5.400.000,00

 

   Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

  Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

   Υφιστάμενες, Νέες και Υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Μεταποίησης, του Τουρισμού και του Εμπορίου – Υπηρεσιών και θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

1.    Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.

2.    Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων  συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.

Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής).

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται:

·         από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000,00 έως 300.000,00 €) για τη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»

·         από είκοσι χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000,00 έως 300.000,00 €) για τη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» και

·         από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000,00 έως 100.000,00 €) για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

(πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)

Για μεσαίες επιχειρήσεις, 40%.

Για μικρές και πολύ μικρές  επιχειρήσεις, 50%.

(ποσοστά των λειτουργικών δαπανών  μόνο νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων)

Για μικρές και πολύ μικρές  επιχειρήσεις, 25%.

Ιδιωτική συμμετοχή
   Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.

 • παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,
 • την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

  Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Αναλυτικός Πίνακας με τα ενδεικτικά προγράμματα χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των εργαλείων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII.


    Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα επιλέξιμων δαπανών και πιο συγκεκριμένα τις παρακάτω κατηγορίες: Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
 4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας
 6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 7. Λογισμικό
 8. Προβολή - Προώθηση
 9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 10. Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες - υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις

 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες». Υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α) Προκαταβολή (δυνητική)

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100,0% της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής

Β) Ενδιάμεσες καταβολές

Πραγματοποιούνται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση. Στον δικαιούχο καταβάλλεται μέχρι το 80% της εγκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.

Γ) Αποπληρωμή

Πραγματοποιείται έπειτα από επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:

§  να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού)

§  να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας

§  να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης 

§  να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην Ελληνική επικράτεια

§  να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008 (Παράρτημα IV του παρόντος Οδηγού)

§  να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

§  να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης

§  να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ’ αρχής από το Πρόγραμμα

§  να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σημεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02) (Παράρτημα V του παρόντος Οδηγού)

§  να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.

§  να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

§  να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)

§  να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

§  να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

§  να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Νέες - Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:

§  να μην εμπίπτουν ή να δεσμεύονται ότι δεν θα εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού)

§  να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας

§  οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης

§  να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια

§  να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 παραγρ. 2 αυτού (Παράρτημα ΙV του παρόντος Οδηγού)

§  να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ’ αρχής από το πρόγραμμα. Ειδικά οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα και να πληρούν τον παρόντα όρο στην ολοκλήρωση του έργου τους

§  να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.

§  να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

§  να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις)

§  να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις)

§  να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).

§  να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

§  να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

§  εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

§  να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ./υπό σύσταση επιχείρηση

 

 

  Οδηγός Προγράμματος - Σχ. Έγγραφα 

30.12.2016 Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών"

Τροποποίση Οδηγού Εφαρμογής28.09.2016 Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών"

Τροποποίηση Οδηγού Εφαρμογής30.03.2016 Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών"

Ο νέος οδηγός θέτει σε εφαρμογή την κάτωθι τροποποίηση:

Η ημερομηνίας υποβολής Αιτημάτων Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης του Προγράμματος (ηλεκτρονικής και έντυπης), παρατείνεται έως την 15/04/2016 και ώρα 17:00, εξαιρώντας τα έργα για τα οποία υποβλήθηκε Αίτημα αλλαγής Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου από την 15/12/2015 και μέχρι την 02/03/2016. Για τα έργα αυτά απαιτείται να υποβληθεί αίτημα Ολοκλήρωσης (ηλεκτρονικής και έντυπης), έως την 20/05/2016 και ώρα 17:00.

Τροποποίηση Οδηγού Εφαρμογής29.02.2016 Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών"

Ο νέος οδηγός  θέτει σε εφαρμογή την κάτωθι τροποποίηση:

Α. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16.1 του Οδηγού «Τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου», παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτημάτων τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, μέχρι την Τετάρτη 02 Μαρτίου 2016 και ώρα 17.00, αντί της 29/02/2016.

Τροποποίηση Οδηγού Εφαρμογής15.12.2015_Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών"

Ο νέος οδηγός  θέτει σε εφαρμογή τις κάτωθι τροποποιήσεις:

Α. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 του Οδηγού «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ», παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του Αιτήματος επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης μέχρις τις 31.03.2016.

Διευκρινίζεται ότι η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων θα πρέπει να έχει

ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2015.

 

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16.1 «Τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου», αυξάνεται ο αριθμός τροποποιήσεων από δύο (2) σε τρείς (3) με υποβολή αυτών μέχρι την 29.02.2016.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16.2, διαγράφεται το τρίτο bullet της δεύτερης παραγράφου «Παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως και 3 μήνες (αυτοδίκαιη)»  δεδομένης της λήξης των έργων στις 31.12.2015 και της λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών της προγραμματιστικής περιόδου 2007-2013.

Στο Παράρτημα VII «Επιλέξιμες Δαπάνες», Ενότητα Γ «Επιπρόσθετες ειδικές επισημάνσεις για τις Δαπάνες», τροποποιείται ώστε να συμπεριλάβει και άλλους τρόπους εξόφλησης δαπανών, οι οποίοι είναι νόμιμοι και είναι σήμερα συνηθέστεροι λόγω ειδικών συνθηκών.

Στο Παράρτημα VII «Επιλέξιμες Δαπάνες», Ενότητα Δ «Εξόφληση Δαπανών», η πρώτη παράγραφος στο σημείο «Εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας» διαγράφεται η πρόταση «Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου όσον αφορά στην εξόφληση του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας και να αποδεικνύεται μέσω της κίνησης του η εξόφληση των παραστατικών δαπανών της επένδυσης.» δεδομένου ότι μπορεί να διαπιστωθεί χρεοπίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή. 

 

 Τροποποίηση Οδηγού Εφαρμογής

 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος

08.06.2015 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών" ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει  την 31.12.2015.

Σημειώνεται ότι απεντάσσονται από το Πρόγραμμα  τα έργα για τα οποία δεν θα υποβληθεί μέχρι την 30.06.2015 και ώρα 24:00 από πλευράς δικαιούχου είτε Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης ή Αίτημα για την λήψη Προκαταβολής  ή οποιοδήποτε Αίτημα Τροποποίησης στο ΠΣΚΕ, είτε έγγραφη γνωστοποίησης της συμβασιοποίησης δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης ή του αιτήματος προς τον δανειοδότη (τραπεζικό ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) για τη λήψη δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης.

Εξαιρούνται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις και παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2015 έργα των οποίων η ένταξη οριστικοποιείται μετά την υποβολή και εξέταση αιτημάτων θεραπείας.

Τροποποίηση Οδηγού εφαρμογήςΤροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος

24.04.2015 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών" ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων.

Νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31.12.2015.

Σημειώνεται ότι τα έργα για τα οποία δεν θα υποβληθεί μέχρι την 30.06.2015 από πλευράς δικαιούχου Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης ή Αίτημα Τροποποίησης θα απαντάσσονται αυτοδίκαια από το πρόγραμμα.

 Τροποποίηση Οδηγού εφαρμογήςΑπόφαση παράτασης των ενταγμένων υπό όρους έργων του Προγράμματος

02.12.2014 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Ορισμός, για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, της 2ης Φεβρουαρίου 2015 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας, αντί της 1ης Δεκεμβρίου 2014.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ


 


Έντυπο Υποβολής Αντιρρήσεων 

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος

 03.11.2014 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών" ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων.

MME_ Τροποποίηση_Οδηγού_Ολοκλήρωσης_Έργων_30_10_2014Απόφαση παράτασης των ενταγμένων υπό όρους έργων του Προγράμματος

03.11.2014 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Ορισμός, για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, της 1ης Δεκεμβρίου 2014 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας, αντί της 31ης Οκτωβρίου 2014, του σημείου 6 της με Α.Π. 7385/4146/Α2/25.06.2014 Υπουργικής Απόφασης.

ΜΜΕ_ΣΤΕΡΕΑ_ΕΛΛΑΔΑ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΟΡΙΣΜΟΣ_ΝΕΑΣ_ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ_ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΩΝ

31.07.2014 Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας επί των Υπουργικών Αποφάσεων Διαπίστωσης μη πλήρωσης όρων των Υπουργικών Αποφάσεων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων του προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας

ΜΜΕ_ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΩΝΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

03.04.2014 Υποβολή από ενδιαφερόμενους επενδυτές προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ αιτημάτων θεραπείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                      

(ΝΕΟ)ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

17.03.2014 Οδηγίες Συμπλήρωσης και Έντυπο Αιτήματος Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Δαπανών για την εξωσυστημική διαδικασία των Δυνητικά Εντασσόμενων έργων της Πράξης «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

Αίτηση Επαλήθευσης Πιστοποίησης Δαπανών (Δυνητικά Δικαιούχοι-Ωριμότητα Επένδυσης)

Οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή Αίτησης Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Δαπανών_Δυνητικά Δικαιούχοι_Ωριμότητα ΕπένδυσηςΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

28.02.2014 καθορισμός παραδοτέων για την διοικητική και επιτόπια επαλήθευεση/ πιστοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου των εγκεκριμένων και των δυνητικά εντασσόμενων έργων.  

Καθορισμός Παραδοτέων

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

28.02.2014 Τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής

Τροποποιημένος Οδηγός Εφαρμογής

Παραρτήματα Τροποποιημένου ΟδηγούΑΙΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

17.02.2013 Έντυπο Αιτήματος Τελικής Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Δαπανών για την εξωσυστημική διαδικασία των Εγκεκριμένων έργων της Πράξης «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

Αίτηση Επαλήθευσης Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης Έργου

ΝΕΟ_08_10_2015_Πινακίδες Δημοσιότητας

Προδιαγραφές Πινακίδας ΠΕΠ ΜΜΕ

Πρότυπο Αθεώρητο Τιμολόγιο Τελικής


 


 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ

 

07.02.2014 Παρατείνεται έως τις 20 Μαρτίου 2014 η προθεσμία κάλυψης των προϋποθέσεων για τους επενδυτές που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξή τους σε αυτό το αργότερο ως τις 30 Ιουνίου.

Απόφαση Παράτασης της προθεσμίας κάλυψης των προϋποθέσεων για τους επενδυτές που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις (Δυνητικοί Δικαιούχοι) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Παράταση προθεσμίας για το ΜΜΕ και Ειδική Ρύθμιση για την Κεφαλονιά 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Νέο 08.04.2014 (4η έκδοση) Χρήσιμες Οδηγίες Υλοποίησης έργων, Αιτημάτων Τροποποίησης / Αιτημάτων Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπανών / Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης των δικαιούχων της Πράξης «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

«ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου σας, πέραν του Οδηγού Προγράμματος και Οδηγού Υλοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας όλες τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ή θα εκδίδονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας»

 ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΜΕ-Β ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

12.12.2013 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτημάτων Θεραπείας του προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας

ΜΜΕ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

09.12.2013 Οδηγίες Συμπλήρωσης  και  Έντυπο Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Δαπανών για την εξωσυστημική διαδικασία των Εγκεκριμένων και Δυνητικά Εντασσόμενων έργων της Πράξης «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή Αίτησης Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Πιστοποίησης Δαπανών

Πρότυπο Αθεώρητο Τιμολόγιο Ενδιάμεσης


ΑΙΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

09.12.2013 Έντυπο Αιτήματος Πιστοποίησης Εγκεκριμένου Δανείου για την εξωσυστημική διαδικασία των Δυνητικά Εντασσόμενων έργων της Πράξης «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

ΑΙΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή Αίτησης Πιστοποίησης Εγκεκριμένου Δανείου 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

09.12.2013 Έντυπα για την εξωσυστημική διαδικασία των Αιτημάτων Τροποποίησης για τους δικαιούχους της Πράξης «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΔΡΑΣ Ή ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ-ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΑΙΤΗΜΑΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 

 

Οδηγίες για την κατάρτιση και Υποβολή Αίτησης Αλλαγής Έδρας επιχείρησης-Τόπου Εγκατάστασης

Οδηγίες για την κατάρτιση και Υποβολή Αίτησης Αλλαγής Νομίμου Εκπροσώπου

Οδηγίες για την κατάρτιση και Υποβολή Αίτησης Αλλαγής Υπευθύνου Έργου

Οδηγίες για την κατάρτιση και Υποβολή Αίτησης Αλλαγής Χρηματοδοτικού

Οδηγίες για την κατάρτιση και Υποβολή Αίτησης Αλλαγής Παράτασης Χρόνου Υλοποίησης Επένδυσης

Οδηγίες για την κατάρτιση και Υποβολή Αίτησης Αλλαγής Νομικής μορφής-Επωνυμίας-Εταιρικής_μετοχικής σύνθεσηςΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

 Χρήσιμες Οδηγίες και Δικαιολογητικά για την Λήψη Προκαταβολής των δικαιούχων της Πράξης «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά λήψης προκαταβολής

Νέο 08.10.2014 Αθεώρητο Τιμολόγιο Επιχορηγήσεων

Υπεύθυνη Δήλωση Εταιρικού Λογαριασμού

Υπεύθυνη Δήλωση περί ΣώρευσηςΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

22.11.2013 Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των Δυνητικά Εντασσόμενων Έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

 

adobeΟδηγίες

 31/10/2013

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Υπουργική Απόφαση

Τροποποιημένος Οδηγός και Παραρτήματα27/9/2013

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» και του Παραρτήματος ΙΙ «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» αυτού

Υπουργική Απόφαση

Τροποποιημένος Οδηγός και ΠαραρτήματαΥΛΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ

adobeΟδηγός Προγράμματος ΜΜΕ

winzipΠαραρτήματα

adobeΕπίσημες Ερωτήσεις-ΑπαντήσειςΑπόφαση Ολοκλήρωσης Υποβολής Προτάσεων 22-5-2013

Παράταση έως 16-5-2013

Απόφαση Παράτασης Προγράμματος


 


Απόφαση Τροποποίησης των παραρτημάτων ΙΙ,ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού και παράτασης υποβολής αιτήσεων που αφορά στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

word

Συνοπτικός Οδηγός Ενίσχυση ΜΜΕ

 

 

winzip

Παραρτήματα(12-4-2013)

 

adobeΕπιλέξιμοι ΚΑΔ(4-3-2013 ΤΕΛΙΚΟ)

adobeΟδηγός Προγράμματος Ενίσχυσης ΜΜΕ

 

adobeΑπόφαση Προκήρυξης Ενίσχυσης ΜΜΕ

 

  Αποφάσεις Επιτροπής Πρακολούθησης

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 21/10-02-2016

Αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 20/05-02-2016

Αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 19/08-12-2015

Αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 18/07-12-2015

Αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 17/06-10-2015

Αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 16/05-10-2015

αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 15/30-07-2015

αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 14/22-07-2015

αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 13/27-05-2015

αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 12/15-05-2015

αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 11/14-05-2015

αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 10/12-05-2015

αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 9/08-05-2015

αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 8/19-12-2014

αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 7/29-10-2014

αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 6/5-8-2014

αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 3/2-6-2014, 4/3-6-2014, 5/4-6-2014

αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 2/29-4-2014

αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 1/10-3-2014

αρχείο

  Εκδηλώσεις - Δελτία Τύπου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΔΙΑ Β΄ΚΥΚΛΟΣ

1)ΔΕΥΤΕΡΑ 18/2/2013 & ΩΡΑ 18.00   

ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ


2)ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2/2013 & ΩΡΑ 18.00 

 ΕΡΕΤΡΙΑ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ NEGRΟPONTE

 

3)ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2/2013 & ΩΡΑ 19.00

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ,ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΛΜΑ

 

4) ΠΕΜΠΤΗ 28/2/2013 & ΩΡΑ 19.00

ΣΤΥΛΙΔΑ, ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ,ΚΤΙΡΙΟ ΟΣΚ


5)ΔΕΥΤΕΡΑ 4/3/2013 & ΩΡΑ 18.00

  ΘΗΒΑ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

6)ΤΕΤΑΡΤΗ 6/3/2013 & ΩΡΑ 18.30

ΑΙΔΗΨΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

7) ΠΕΜΠΤΗ 7/3/2013 & ΩΡΑ 19.00

ΔΟΜΟΚΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

 

8) ΚΥΡΙΑΚΗ 10/3/2013 & ΩΡΑ 10.00

ΣΚΥΡΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

9) ΠΕΜΠΤΗ 14/3/2013 & ΩΡΑ 19.00

ΑΡΑΧΩΒΑ,ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

 

10)ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3/2013 & ΩΡΑ 14.30

ΑΛΙΒΕΡΙ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

11)ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3/2013 & ΩΡΑ 18.00

ΕΥΠΑΛΙΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

12)ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4/2013 & ΩΡΑ 19.00

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗ

Πραγματοποιήθηκε, χθες, ημέρα Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, στην Αταλάντη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών, Ημερίδα Ενημέρωσης για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος:
  «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης  – Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013»  σε συνεργασία των φορέων της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας , του Δήμου Λοκρών, της ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας παρουσία των Περιφερειακού Συμβούλου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας, κ. Γρηγόριου Ντάνου, του Δημάρχου Λοκρών, κ. Νικόλαου Λιόλιου,  και του Αντιπροέδρου του ΕΒΕ Φθιώτιδας, κ. Σαμαρά Δημητρίου .
Έγινε αναλυτική παρουσίαση, του προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος.
Αναλύθηκαν οι επιμέρους παράμετροι και συζητήθηκαν βασικά θέματα με τους παρευρισκομένους για τη διαδικασία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας από επιχειρηματίες και υποψήφιους επενδυτές.

Ο Οδηγός του προγράμματος με τα παραρτήματά του είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και της ΑΝ.ΔΙΑ www.andia.gr.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στην ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας στο τηλέφωνο 22310-67047&67498 και στο  Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο τηλέφωνο 22313-51218.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΔΙΑ Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

1)ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1/2013 & ΩΡΑ 18.00 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΟΘΩΝΟΣ 3, ΛΑΜΙΑ

2)ΔΕΥΤΕΡΑ 4/2/2013 & ΩΡΑ 18.00 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ, ΑΜΦΙΣΣΑ

3)ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2/2013 & ΩΡΑ 18.00

 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Π. ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΑΛΟΥ 1, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

4)ΔΕΥΤΕΡΑ 11/2/2013 & ΩΡΑ 18.00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12, ΧΑΛΚΙΔΑ

5)ΤΕΤΑΡΤΗ 13/2/2013 & ΩΡΑ 18.00  

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ “MONTANA”, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή υποψηφίων επενδυτών, χθες, ημέρα Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στο Καρπενήσι, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου «Montana», Ημερίδα Ενημέρωσης για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος:
  «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης  – Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013»  σε συνεργασία των φορέων  της ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας, της  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και το Επιμελητήριο Ευρυτανίας, παρουσία των Περιφερειακού Συμβούλου ,κ. Ταξιάρχη Σκλαπάνη, του Προέδρου της ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδα& Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνου Τζούφλα, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας, κ. Γρηγόριου Ντάνου,  και του Προέδρου του ΕΒΕ Ευρυτανίας, κ. Χρήστου Τσάμπρα.
Στη συνέχεια έγινε αναλυτική παρουσίαση, του προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» από το Γενικό Διευθυντή και τους Υπεύθυνους του Προγράμματος.
Αναλύθηκαν οι επιμέρους παράμετροι και συζητήθηκαν βασικά θέματα με τους παρευρισκομένους για τη διαδικασία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας από επιχειρηματίες και υποψήφιους επενδυτές.

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή υποψηφίων επενδυτών, χθες, ημέρα Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου στη Λιβαδειά, στην αίθουσα Δημοτικού Συνεδριάσεων του ΕΒΕ Βοιωτίας, Π. Κουτσοπετάλου  1, Ημερίδα Ενημέρωσης για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος:
  «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης  – Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013»  σε συνεργασία των φορέων  σε συνεργασία των φορέων της  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, της ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, παρουσία των κ. Καράμπελα Γιάννη, Βουλευτή Βοιωτίας, του κ. Ζιώγα Γεώργιου, Περιφερειακού Συμβούλου,  του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας, κ. Γρηγόριου Ντάνου, του κ. Ξενάκη Χρήστου, Β΄ Αντιπροέδρου ΑΝ.ΔΙΑ & Α΄ Αντιπροέδρου ΕΒΕ Βοιωτίας  και του κ. Παπαχαραλάμπους Λουκά, Οικονομικού Επόπτη του ΕΒΕ Βοιωτίας.
Στη συνέχεια έγινε αναλυτική παρουσίαση, του προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» από το Γενικό Διευθυντή και τους Υπεύθυνους του Προγράμματος.
Αναλύθηκαν οι επιμέρους παράμετροι και συζητήθηκαν βασικά θέματα με τους παρευρισκομένους για τη διαδικασία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας από επιχειρηματίες και υποψήφιους επενδυτές.

Ο Οδηγός του προγράμματος με τα παραρτήματά του είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και της ΑΝ.ΔΙΑ www.andia.gr.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στην ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας στο τηλέφωνο 22310-67047&67498 και στο  Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο τηλέφωνο 22313-51218.

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή υποψηφίων επενδυτών, χθες, ημέρα Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου στην Άμφισσα, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, Ημερίδα Ενημέρωσης για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος:
  «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης  – Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013»  σε συνεργασία των φορέων  της ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Φωκίδας, παρουσία των Περιφερειακού Συμβούλου ,κ. Παναγιώτη Μπεχλιβανίδη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας, κ. Γρηγόριου Ντάνου,  και του Προέδρου του ΕΒΕ Φωκίδας, κ. Γεωργίου Γαζή.
Στη συνέχεια έγινε αναλυτική παρουσίαση, του προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» από το Γενικό Διευθυντή και τους Υπεύθυνους του Προγράμματος.
Αναλύθηκαν οι επιμέρους παράμετροι και συζητήθηκαν βασικά θέματα με τους παρευρισκομένους για τη διαδικασία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας από επιχειρηματίες και υποψήφιους επενδυτές.

Ο Οδηγός του προγράμματος με τα παραρτήματά του είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και της ΑΝ.ΔΙΑ www.andia.gr.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε, χθες, ημέρα Τετάρτη 30 Ιανουαρίου στη Λαμία, στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Ημερίδα Ενημέρωσης για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος:
  «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης  – Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013»  σε συνεργασία των φορέων της  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, παρουσία των Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ,κ. Κλέαρχου Περγαντά, του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Ηλία Σανίδα, του Προέδρου της ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Τζούφλα, του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Γρηγόριου Ντάνου, του Προέδρου του ΕΒΕ Φθιώτιδας, κ. Αλέξανδρου Διαμαντάρα και του εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Θεόδωρου Χειμάρα.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχος Περγαντάς, χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και τόνισε την σημαντικότητα του συγκεκριμένου Προγράμματος για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Στη συνέχεια έγινε αναλυτική παρουσίαση, του προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» από το Γενικό Διευθυντή και τους Υπεύθυνους του Προγράμματος.
Αναλύθηκαν οι επιμέρους παράμετροι και συζητήθηκαν βασικά θέματα με τους παρευρισκομένους για τη διαδικασία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας από επιχειρηματίες και υποψήφιους επενδυτές.