Προσθήκη ΑρχικήςΠροσθήκη ΤρέχουσαςΜοιράσου τη ΣελίδαEmail την Σελίδα
Back to Top
ΕΣΠΑ 2007-2013
Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
ΕΠΑΝ ΙΙ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
StartupGreece.gov.gr | Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά

 

prokiriksis


bannerepanek5b

eu in my region 1

ΕΥΔ ΕΠΑΕ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε
Περιφερεια Στερεάς Ελλάδας
Επιμελητήριο Βοιωτίας
Επιμελητήριο Ευβοίας
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Επιμελητήριο Φωκίδας

epimelitirio eyritanias

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Τελευταία Νέα | Ανακοινώσεις

ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας

  ΑΝ.ΔΙΑ 

Η εφαρμογή του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας, οδήγησε στη συνεργασία κοινωνικών επαγγελματικών και οικονομικών φορέων των περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας, με στόχο την ανάληψη της διαχείρισης των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα".

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η ΑΝ.ΔΙΑ, ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, έχει την ευθύνη υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Νομοί Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Φωκίδας).

Μέχρι τώρα η ΑΝ.ΔΙΑ έχει ολοκληρώσει το σύνολο των δράσεων που της έχουν ανατεθεί στο Γ΄ ΚΠΣ και φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει στο αντικείμενό της στα πλαίσια του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου δραστηριοποίησή της για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Φιλοδοξούμε ότι η ΑΝ.ΔΙΑ θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιχειρηματιών της περιοχής για την αποτελεσματική απορρόφηση των διατεθημένων πόρων σε επενδύσεις που θα ωφελήσουν την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Πρωταρχικό στόχο της εταιρείας συνιστά η παροχή υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου σε επενδυτές και Αναθέτουσα Αρχή, οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση και προαγωγή των επιχειρηματικών προσπαθειών στη γεωγραφική περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.

Η ΑΝ.ΔΙΑ επιδιώκει μέσω της διαρκούς, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την υποστήριξής του για  την κατάρτιση άρτιων επενδυτικών σχεδίων, την υλοποίησή τους και την αποπληρωμή των προβλεπόμενων ενισχύσεων.

 

 

  Διοίκηση ΑΝ.ΔΙΑ - Δ.Σ. 

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Τζούφλας

Α΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Κουδούνης

Β΄Αντιπρόεδρος: Νικόλαος-Ιωάννης Μαργαρίτης

Διευθύνων Σύμβουλος: Δημήτριος Κυρίτσης


Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.ΔΙΑ αποτελείται από τους κάτωθι εκπροσώπους:

Τζούφλας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Φθιώτιδος
 Κουδούνης Νικόλαος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας
 Μαργαρίτης Νικόλαος-Ιωάννης, εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ
 Κυρίτσης Δημήτριος, εκπρόσωπος Φθιωτικής Αναπτυξιακής ΑΕ

Κούκουζας Ευάγγελος, εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Ευβοίας ΑΕ
Παπασυκιώτης Επαμεινώνδας, εκπρόσωπος της Φθιωτικής Αναπτυξιακής ΑΕ
Παπαθανασίου Ιωάννης, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ευβοίας
Ζωγράφος Ιωάννης, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Φθιώτιδας
Τσάμπρας Χρήστος, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ευρυτανίας
Αυγερινός Βασίλειος, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Φωκίδας
Αγνιάδης Παναγιώτης, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Βοιωτίας

 

 

 

  Ανθρώπινο Δυναμικό 

Το ανθρώπινο δυναμικό της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας, είναι ο κύριος μοχλός υλοποίησης του διαχειριστικού έργου της. Σε αυτό έγκειται η τήρηση των διαδικασιών, η απρόσκοπτη και γρήγορη διευθέτηση -  επεξεργασία των έργων, η επικοινωνία με τους δικαιούχους και τους συνεργάτες της,  με συνέπεια το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών της. Η ομάδα έργου της ΑΝ.ΔΙΑ αποτελείται από έμπειρα στελέχη πλήρους απασχόλησης, τα οποία στο σύνολο τους είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ).

Τα στελέχη της ΑΝ.ΔΙΑ διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών δράσεων και προγραμμάτων χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων, τεχνογνωσία και εξειδίκευση στη χρήση σύγχρονων μηχανογραφικών εργαλείων ηλεκτρονικής υποβολής και αξιολόγησης καθώς και εξειδικευμένων λογισμικών παρακολούθησης που υποστηρίζουν τα έργα και τα προγράμματα που διαχειρίζεται η εταιρεία, ήθος, αποτελεσματικότητα, ευρωστία, κοινωνική – αναπτυξιακή συνείδηση,  ενώ το ίδιο υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών εξασφαλίζεται και στο δίκτυο των εξωτερικών συνεργατών της.

Το στελεχιακό δυναμικό της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας, σε συνδυασμό με την υλικοτεχνική της υποδομή, της επιτρέπει να μπορεί να κατανοεί τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των εμπλεκόμενων μερών, καθώς  και να επιτυγχάνει τη διαρκή ικανοποίηση των απαιτήσεων, τόσο των επενδυτών όσο και των αρμοδίων αρχών, και ως εκ τούτου να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του έργου που έχει αναλάβει.

 

 

 

 

 

 

 

  Οι στόχοι μας 

Μέχρι τώρα η ΑΝ.ΔΙΑ έχει ολοκληρώσει το σύνολο των δράσεων που της έχουν ανατεθεί στο Γ΄ ΚΠΣ και φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει στο αντικείμενό της στα πλαίσια του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου δραστηριοποίησή της για τη νέα προγραμματική περίοδο.

 

Φιλοδοξούμε ότι η ΑΝ.ΔΙΑ θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιχειρηματιών της περιοχής για την αποτελεσματική απορρόφηση των διατεθημένων πόρων σε επενδύσεις που θα ωφελήσουν την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

 

Πρωταρχικό στόχο της εταιρείας συνιστά η παροχή υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου σε επενδυτές και Αναθέτουσα Αρχή, οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση και προαγωγή των επιχειρηματικών προσπαθειών στη γεωγραφική περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.

 

Η ΑΝ.ΔΙΑ επιδιώκει μέσω της διαρκούς, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την υποστήριξής του για  την κατάρτιση άρτιων επενδυτικών σχεδίων, την υλοποίησή τους και την αποπληρωμή των προβλεπόμενων ενισχύσεων.