Προσθήκη ΑρχικήςΠροσθήκη ΤρέχουσαςΜοιράσου τη ΣελίδαEmail την Σελίδα
Back to Top
ΕΣΠΑ 2007-2013
Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
ΕΠΑΝ ΙΙ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
StartupGreece.gov.gr | Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά

prokiriksis


A webbaner


bannerepanek5b

eu in my region 1

ΕΥΔ ΕΠΑΕ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε
Περιφερεια Στερεάς Ελλάδας
Επιμελητήριο Βοιωτίας
Επιμελητήριο Ευβοίας
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Επιμελητήριο Φωκίδας

epimelitirio eyritanias

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Τελευταία Νέα | Ανακοινώσεις

ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας

  ΑΝ.ΔΙΑ 

Η εφαρμογή του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας, οδήγησε στη συνεργασία κοινωνικών επαγγελματικών και οικονομικών φορέων των περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας, με στόχο την ανάληψη της διαχείρισης των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα".

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η ΑΝ.ΔΙΑ, ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, έχει την ευθύνη υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Νομοί Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Φωκίδας).

Μέχρι τώρα η ΑΝ.ΔΙΑ έχει ολοκληρώσει το σύνολο των δράσεων που της έχουν ανατεθεί στο Γ΄ ΚΠΣ και φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει στο αντικείμενό της στα πλαίσια του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου δραστηριοποίησή της για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Φιλοδοξούμε ότι η ΑΝ.ΔΙΑ θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιχειρηματιών της περιοχής για την αποτελεσματική απορρόφηση των διατεθημένων πόρων σε επενδύσεις που θα ωφελήσουν την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Πρωταρχικό στόχο της εταιρείας συνιστά η παροχή υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου σε επενδυτές και Αναθέτουσα Αρχή, οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση και προαγωγή των επιχειρηματικών προσπαθειών στη γεωγραφική περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.

Η ΑΝ.ΔΙΑ επιδιώκει μέσω της διαρκούς, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την υποστήριξής του για  την κατάρτιση άρτιων επενδυτικών σχεδίων, την υλοποίησή τους και την αποπληρωμή των προβλεπόμενων ενισχύσεων.

 

 

  Διοίκηση ΑΝ.ΔΙΑ - Δ.Σ. 

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Τζούφλας

Α΄ Αντιπρόεδρος: Μαργαρίτης Νικόλαος-Ιωάννης

Β΄Αντιπρόεδρος: Ξενάκης χρήστος

Διευθύνων Σύμβουλος: Κούκουζας Ευάγγελος


Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.ΔΙΑ αποτελείται από τους κάτωθι εκπροσώπους:

Γκάβαλης Σταμάτης, εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Ευβοίας ΑΕ

Μαργαρίτης Νικόλαος-Ιωάννης, εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Ευβοίας ΑΕ

Αργυρίου Δημήτριος, εκπρόσωπος της Φθιωτικής Αναπτυξιακής ΑΕ

Κωσταράς Σπυρίδων, εκπρόσωπος της Φθιωτικής Αναπτυξιακής ΑΕ

Τζούφλας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Φθιώτιδος

Ψειρόπουλος Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Φθιώτιδας

Κουδούνης Νικόλαος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Ξενάκης Χρήστος, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Βοιωτίας

Κούκουζας Ευάγγελος, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ευβοίας

Τσάμπρας Χρήστος, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ευρυτανίας

Γαζής Γεώργιος, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Φωκίδας

 

 

  Ανθρώπινο Δυναμικό 

Η ΑΝ.ΔΙΑ στελεχώνεται από νέους ανθρώπου επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία, ικανούς να εγγυηθούν την αποτελεσματικότητα του έργου που έχουν αναλάβει.  Το έργο της ΑΝ.ΔΙΑ υποστηρίζεται από εξωτερικούς συνεργάτες  καθώς και από τα στελέχη των εταίρων.

 

Υπεύθυνος Έργου-Γενικός Διευθυντής

Στέλιος Αστρακάς

 

Γραμματειακή Υποστήριξη/Δημοσιότητα

Θώμη Παπαγεωργίου


Οικονομικές Υπηρεσίες

Βίκυ Κατσαβριά

 

 

Υπεύθυνος Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες"/"Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"/ "Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"/"Πράσινος Τουρισμός"/ "Εναλλακτικός Τουρισμός"

Νίκος Ζαχαρόπουλος 

Υπεύθυνος Προγράμματος "Πράσινη Επιχείριση 2010"/"Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων"/"Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών"/Μετεγκατάσταση σε ΒΕΠΕ/"Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών"/"Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"//"Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Γιάννης Σάπιος

 

Υπεύθυνος Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών"//"Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών"

Κωνσταντίνα Πλάκα

 

 

Υπεύθυνος Προγράμματος "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"/"Νεοφυής επιχειρηματικότητα "

Παρασκευή Σαρρή

 


Πληροφοριακό Σύστημα

Κωνσταντίνος Ευσταθίου

 

 

 

 

 

 

  Οι στόχοι μας 

Μέχρι τώρα η ΑΝ.ΔΙΑ έχει ολοκληρώσει το σύνολο των δράσεων που της έχουν ανατεθεί στο Γ΄ ΚΠΣ και φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει στο αντικείμενό της στα πλαίσια του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου δραστηριοποίησή της για τη νέα προγραμματική περίοδο.

 

Φιλοδοξούμε ότι η ΑΝ.ΔΙΑ θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιχειρηματιών της περιοχής για την αποτελεσματική απορρόφηση των διατεθημένων πόρων σε επενδύσεις που θα ωφελήσουν την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

 

Πρωταρχικό στόχο της εταιρείας συνιστά η παροχή υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου σε επενδυτές και Αναθέτουσα Αρχή, οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση και προαγωγή των επιχειρηματικών προσπαθειών στη γεωγραφική περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.

 

Η ΑΝ.ΔΙΑ επιδιώκει μέσω της διαρκούς, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την υποστήριξής του για  την κατάρτιση άρτιων επενδυτικών σχεδίων, την υλοποίησή τους και την αποπληρωμή των προβλεπόμενων ενισχύσεων.